Принт
 1. Автомонтьор
 2. Диагностика на МПС
 3. Гресировач
 4. Радиаторджия
 5. Ресорджия
 6. Акумулаторджия
 7. Водач на електро и мотокари
 8. Оператор на машина за изпомпване на бетон
 9. Механик по автотранспорта
 10. Водач на МПС
 11. Машинист на изкопни машини /багер, фадрома /
 12. Машинист на пътностроителна техника /валяк, пътна фреза/
 13. Машинист на подвижна работна площадка /автовишка/
 14. Машинист на стрелови кран, монтиран на самоходни и несамоходни шасита /автокран/ - ІІ степен
 15. Водачи и оператори на открити товарни платформи с повдигащи устройства /Хаспелист/
 16. Машинист на мостови и козлови кран – ІІ степен
 17. Монтьор на асансьор
 18. Електрообзавеждане на транспортна техника
 19. Оператор на компютър
 20. Текстообработване
 21. Оператор на шевна машина, Шивач, Крояч
 22. Готвач
 23. Сервитьор, Барман
 24. Шлосер
 25. Огняр, Машинист на котли с високо налягане
 26. Машинист на парни и водогрейни котли с ниско налягане
 27. Компресорист
 28. Заварчик
 29. Монтьор на газови съоръжения - метан
 30. Касиер
 31. Фактурист
 32. Кофражи
 33. Армировка и бетон
 34. Зидария
 35. Мазилка и шпакловка
 36. Вътрешни облицовки и настилки
 37. Външни облицовки и настилки
 38. Мозайки
 39. Бояджийски работи
 40. Строително дърводелство
 41. Строително тенекеджийство
 42. Покриви
 43. Вътрешни В и К мрежи
 44. Външни В и К мрежи
 45. Монтьор на селскостопанска техника
 46. Озеленител, Цветарство
 47. Парково строителство и озеленяване
 48. Пчеларство и бубарство
 49. Фризьор
 50. Козметик
 51. Механизатор на горска техника
 52. Работник в горското стопанство
 53. Лесокултурни дейности
 54. Дърводобив
 55. Дивечовъдство
 56. Билкарство
 57. Дърводелец
 58. Мебелно производство
 59. Тапицер
 60. Обущар
 61. Продавач-консултант
 62. Счетоводства
 63. Митническо и данъчно обслужване
 64. Производство на хляб и хлебни изделия
 65. Производство на сладкарски изделия
 66. Работник в хранително-вкусовата промишленост
 67. Обущар
 68. Дърводелец
 69. Мебелно производство
 70. Тапицер
Print