Принт

   Членовете на асоциацията извършват допълнително обучение на водачи на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на отнетите контролните точки. Членовере на Асоциацията са лицензирани в Министерство на вътрешните работи Съгласно чл. 2 на Наредба І-13/12.02.2003 год., обучението се извършва по единна учебна документация, утвърдена от министъра на образованието и науката и министъра на вътрешните работи.

   Изисквания към кандидатите за допълнително обучение:

  1. Копие на свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
  2. Удостоверение с данни за водач от Регионална дирекция КАТ, сектор „Пътна полиция”;
  3. Справка за нарушител от Регионална дирекция КАТ, сектор „Пътна полиция”;
  4. Копие на платежните документи, с които са платени всички глоби и фишове.

   Курсът се провежда винаги в събота след предварително записване. Продълвителността е шест учебни часа. На преминалите обучение се възстановяват 13 контролни точки за период от 12 месеца.

Print